SốNgày ban hànhTên văn bản
Số 0628/04/2014 Thông tư số 06/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7/1/2014 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
NGHỊ ĐỊNH số 12/2021/NĐ-CP24/02/2021 NGHỊ ĐỊNH số 12/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
Nghị định số 101/2005/NĐ-CP03/08/2005 Nghị định của Chính phủ về Thẩm Định giá
Thông tư 204/2014/TT-BTC23/12/2014 THÔNG T204/2014/TT-BTC Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
Thông tư 36/2014/TT-BTC30/06/2014 Thông tư 36 Quy định chi tiết Phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Thông tư 142/2015/TT-BTC04/09/2015 Thông tư 142/2015/TT-BTC ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính Quy định về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá
Thông tư 323/2016/TT-BTC16/12/2016 Thông tư 323/2016/TT-BTC Quy định kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá
Thông tư số 122/2017/TT-BTC15/11/2017 Thông tư số 122/2017/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Thẩm định giá trị doanh nghiệp
Số: 56/2014/TT-BTC08/06/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Thông tư số 11/2019/TT-BTC13/03/2019 Thông tư số 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014
Thông 28/2021/TT-BTC29/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 - thẩm định giá doanh nghiệp
Số: 34/2019/QĐ-HTĐGVN03/04/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số: 119/09/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
127/230/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá, Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về Thẩm định giá
Số: 35/2019/QĐ-HTĐGVN11/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số: 33/2019/QĐ-HTĐGVN11/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số:153 /2018/QĐ-HTĐGVN03/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số: 150/2018/QĐ-HTĐGVN03/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022
Số 148/2018/QĐ-HTĐGVN01/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội của Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số 144/2018/QĐ-HTĐGVN01/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: