Kiến nghị về việc tiêm Vắcxin phòng ngừa Covid-19 cho người lao động trong các doanh nghiệp thẩm định giá

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

Số: 114 /2021/CV- HTĐGVN

V/v: Kiến nghị về việc tiêm Vắcxin phòng ngừa Covid-19 cho người lao động trong các doanh nghiệp thẩm định giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

                               

         Ngành nghề thẩm định giá hiện do Bộ Tài chính quản lý, cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá trong phạm vi cả nước cho khoảng 400 doanh nghiệp thẩm định giá, bao gồm khoảng gần 2000 thẩm định viên về giá hành nghề và hàng ngàn người lao động khác chưa phải là thẩm định viên về giá.

         Mặc dù hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội; nhưng để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế theo yêu cầu của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp thẩm định giá và người lao động trong các doanh nghiệp thẩm định giá nói trên vẫn phải tiếp tục tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá  phục vụ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế, như: Cung ứng kết quả thẩm định giá phục vụ hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại, phục vụ mua bán tài sản Nhà nước của các cơ quan Nhà nước (trong đó có các thiết bị y tế phục vụ chống dịch), phục vụ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế tính toán các dự án đầu tư... Để có dịch vụ thẩm định giá đó cung ứng đáp ứng nhu cầu của xã hội đòi hỏi các thẩm định viên phải di chuyển, đi lại tiếp cận thị trường, tiếp xúc với nhiều người, nhiều cơ quan, tổ chức... nên khả năng lây nhiễm Covid-19 rất dễ xảy ra.

         Do vậy, thể theo nguyện vọng của các doanh nghiệp thẩm định giá trong cả nước; để góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn sinh mạng cho cộng đồng nói chung, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thẩm định giá nói riêng; Hội Thẩm định giá Việt Nam khẩn thiết đề nghị Cục Quản lý giá báo cáo Bộ Tài chính có công văn cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp cho các đối tượng trên cùng thuộc một trong những đối tượng được ưu tiên tiêm Vắcxin phòng dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

         Rất mong Quý Cục hết sức quan tâm.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên BCH Hội.

- Các DN Thẩm định giá

- Đăng Website.

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

 
 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: