Kế hoạch hoạt động tháng 7/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 94 /2021/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

                                                                            

 THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 7 năm 2021 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        2. Thiết kế và in Thẻ Hội viên thay thế cho mẫu Thẻ hội viên cũ

        3. Giới thiệu về Hội để đăng trên ấn phẩm “Trang vàng tổ chức Nhà nước” của Tạp Chí Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ

        4. Hoàn tất thủ tục đăng ký Giấy phép hoạt động của Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường” thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

        5. Kế hoạch và tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên (Dự kiến Tháng 8/2021tại Đà Lạt)

        6. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                6.1. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K116 học theo hình thức học Online (khai giảng ngày 29/5/2021 kết thúc 10/7/2021, kiểm tra cuối khóa 17/7/2021).

                 6.2. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K117  học theo hình thức học Online, khóa học dành riêng cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (khai giảng ngày 12/6/2021 kết thúc 6/7/2021, kiểm tra cuối khóa 10/7/2021).

                6.3. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm giá K118 khai giảng ngày 17/7/2021 (học vào 02 buổi tối và cả ngày chủ nhật CN trong các tuần)

                6.4. Tiếp tục hợp tác với Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực VCB để triển khai mở lớp 02 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tiếp theo trong năm 2021 ( khai giảng ngày 13/7/2021) cho cán bộ, nhân viên ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Vietcombank

                6.5. Xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức thẩm định giá cho các thẩm định viên tiếp theo trong năm 2021 (dự kiến khai giảng vào tháng 8)

        7. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

  Nơi nhận                                                                  

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                             

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: