Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 5/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:72 /2021/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 5 năm 2021 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên như: Công ty CP Thẩm định giá BTC Value, Chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam và một số đơn vị hội viên khác.

         2.Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                2.1. Khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá (khóa CN2021.02) tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa học từ ngày 14-16/5/2021.

                2.2. Khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá (CN2021.03) tại Hà Nội khóa học từ ngày 21-23/5/2021.

                2.3. Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K113 đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

                2.4. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho Sở giao dịch 1 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

                2.5. Tiếp tục hợp tác với Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực VCB để xây dựng kế hoạch triển khai mở các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tiếp theo cho cán bộ, nhân viên ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Vietcombank

                2.6. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K115 học theo hình thức online (đang học theo hình thức học trực tuyến).

                2.7. Triển khai thực hiện mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K116 trực tiếp (ofline) tại Hà Nội khai giảng vào ngày 19/5/2021.

                2.8. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K117 trực tiếp (ofline) tại TP. Hồ Chí Minh lớp khai giảng vào ngày 22/5/2021.

                2.9.Theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K118 tại Kiên Giang (dự kiến khai giảng ngày 22/5/2021).

                2.10. Theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chuyên ngành nghiệp vụ thẩm định giá K119 cho cán bộ, nhân viên cho Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Bắc Ninh.

                2.11.Theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chuyên đề Bất động sản và máy móc thiết bị (Không cấp chứng chỉ) cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV (dự kiến khai giảng 29/5/5021)

        3. Tham gia công tác thi Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức

        4. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận                                                                                            

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                             

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

  

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: