Đăng quảng cáo hình ảnh và logo, và biểu giá phí dịch vụ của các đơn vị hội viên của Hội

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:60 /2021/CV- HTĐGVN

V/v: Đăng quảng cáo hình ảnh và logo, và biểu giá phí dịch vụ của các đơn vị hội viên của Hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

 

 Kính gửi:    Các đơn vị là thành viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

                               

         Hội Thẩm định giá Việt Nam đã nâng cấp và cải tiến trang Website của Hội, để trang Web được phong phú về mặt nội dung, hình thức và nhằm quảng cáo hình ảnh, uy tín, chất lượng của các công ty là đơn vị thành viên của Hội để mọi người biết đến; mặt khác để các đối tác có thể tìm hiểu thông tin đơn vị Hội viên của Hội để lựa chọn đơn vị thẩm định giá.

        Vì vậy, Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị tất cả các đơn vị là thành viên của Hội viết bài quảng cáo hình ảnh, Logo và bảng giá giá phí dịch vụ thẩm định giá của đơn vị mình và xin gửi bản word về Văn phòng Hội bằng hình thức gửi qua đường Email (hoithamdinhgiavn@vva.org.vn) trước ngày 10/5/2021 để Hội đăng trên trang Website của Hội.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

  

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 
 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: