Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 4/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 47/2021/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 31  tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 4 năm 2021 như sau:

        1. Tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thưởng trình Bộ Tài chính xét tặng Tập thể lao động xuất sắc cho Hội năm 2020.

        2. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                2.1.Xây dựng kế hoạch mở các khóa cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá cho cả năm 2021 (tại Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng). Mở lớp cập nhật kiến thức đầu tiên tại Hà Nội dự kiến vào 23/4/2021-25/4/2021 và các khóa tiếp theo như kế hoạch dự kiến:

        - Hồ sơ mở các lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá trong năm 2021

        - Chuẩn bị tài liệu cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá theo chuyên đề của Bộ Tài chính quy định.

        - Mời giảng viên giảng giảng dạy cập nhật phù hợp theo từng chuyên đề

                2.2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá cho Sở giao dịch 1 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

                2.3. Tiếp tục hợp tác với Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực VCB để xây dựng kế hoạch triển khai mở 04 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tiếp theo cho cán bộ, nhân viên ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam -Vietcombank

                2.4. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K115 theo hình thức học Online (Khóa học từ ngày 10/4/2021-10/5/2021)

                2.5. Theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá K116 trực tiếp (ofline) tại Hà Nội (Đã đăng Website Thông báo chiêu sinh, lớp khai giảng vào ngày 19/5/2021).

                2.6. Theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá K116 trực tiếp (ofline) tại TP. Hồ Chí Minh (Đã đăng Website Thông báo chiêu sinh, lớp khai giảng vào ngày 22/5/2021).

                2.7. Kết thúc và kiểm tra cuối khóa lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K114 cho cán bộ, nhân viên Công ty Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ngày 9/4/2021)

        3. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận                                                                                         

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                             

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: