THÔNG BÁO: Chiêu sinh khoá đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá tại Đà Nẵng (Khoá học bắt đầu từ ngày 25/6/2020)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 58/2020/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh khoá đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá

 tại Đà Nẵng phục vụ thi Thẻ thẩm định viên về Giá năm 2020

(Khoá học bắt đầu từ ngày 25/6/2020) 

 

 Kính gửi: Các Tổ chức có nhu cầu cử cán bộ-nhân viên của đơn vị và các cá nhân khác có nguyện vọng học kiến thức nghiệp vụ thẩm định giá để phục vụ công tác và lấy Chứng chỉ thẩm định giá để có kiến thức hành nghề thẩm định giá, đáp ứng tiêu chuẩn thẩm định viên về giá quy định tại Khoản 5 Điều 34 Luật Giá và đáp ứng điều kiện bắt buộc phải có chứng chỉ để nộp hoàn chỉnh hồ sơ tham dự kỳ thi Thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính.

 Hội Thẩm định giá Việt Nam là một tổ chức được Luật Giá quy định và Bộ Tài chính cho phép mở các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Thẩm định giá; tiếp tục tổ chức chiêu sinh để mở khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về TĐG theo quy định tại Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá và Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC.

Với điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập tốt và với đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy tại khóa học là các chuyên gia có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong hoạt động thẩm định giá đã tham gia giảng dạy các lớp học do Hội tổ chức trong nhiều năm; gồm Giáo sư, Tiến sĩ của các Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh, Đại học Luật Hà Nội, các nhà quản lý lĩnh vực thẩm định giá của Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam…; đồng thời đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều khóa học thành công, được Bộ Tài chính đánh giá cao sẽ truyền đạt cho học viên 7 Chuyên đề sau:

- Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

- Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

- Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá

- Thẩm định giá bất động sản

- Thẩm định giá máy thiết bị

- Thẩm định giá trị doanh nghiệp

- Thẩm định giá Tài sản vô hình

            Nội dung các chuyên đề trên sẽ được các giảng viên trình bày kỹ hơn, sâu hơn và có kèm theo những bài tập hướng dẫn trên lớp.

 1. Thời gian học: Lớp học sẽ được tổ chức vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 25/6/2020.

2. Địa điểm tổ chức lớp học: Công ty TNHH Kiểm toán và TĐG AFA, số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Kinh phí:

Kinh phí học và cấp Chứng chỉ vẫn giữ ổn định như các năm trước : 5.000.000đ/học viên (bao gồm: chi phí giảng dạy, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy và học, 2 tập giáo trình mới phát hành của Bộ Tài chính và tài liệu cần thiết, nước uống, ăn nhẹ giữa giờ).

4. Chế độ giảm học phí: Học viên được lựa chọn để hưởng một trong các hình thức giảm học phí (tính trên mức kinh phí nêu tại mục 3) như sau:

- Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam đăng ký học với tư cách cá nhân sẽ được giảm 6% học phí; nếu đăng ký theo nhóm từ 5 đến 9 người được giảm 7%, từ 10 người trở lên được giảm 10%.

- Các cá nhân chưa phải là hội viên của Hội nhưng làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp là hội viên tổ chức của Hội: nếu đăng ký học với tư cách cá nhân được giảm: 4%; nếu đăng ký theo nhóm từ 5 đến 9 người được giảm 5%; từ 10 người trở lên được giảm 8%.

- Đơn vị, nhóm cá nhân, tổ chức chưa phải là hội viên thuộc Hội cử người đi học:

+ Từ 5 đến 9 người được giảm 3% học phí.

+ Từ 10 người trở lên được giảm 6% học phí.

Ngoài các mức giảm học phí trên, mỗi học viên sẽ được giảm 6% học phí để cùng chia sẻ khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19 như Thông báo số 50/2020/TB-HTĐGVN ngày 16/4/2020 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều kiện giảm học phí:

Đối với đơn vị, tổ chức trong và ngoài Hội: Phải có quyết định hoặc thông báo danh sách cử đi học và nộp học phí trước ngày khai giảng.

Đối với nhóm cá nhân hoặc từng cá nhân: Phải đăng ký số lượng danh sách người tham dự chính xác và nộp học phí trước ngày khai giảng.

 5Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục

- Hội Thẩm định giá Việt Nam: Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:

- Chị Tươi: 024.36410056 / 0987.079.468

Hoặc       - Chị Huệ: 0989.288.345

- Anh Tài: 0982.286.768

Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học đề nghị đăng ký theo mẫu hoặc tải mẫu đăng ký tại địa chỉ website của Hội Thẩm định giá Việt Nam:www.vva.org.vn; gửi theo đường bưu điện, theo hộp thư điện tử hoặc điện thoại về Hội Thẩm định giá Việt Nam theo địa chỉ trên trước ngày 24 tháng 6 năm 2020.

 - Đề nghị Học viên có nhu cầu học, cần đăng ký sớm với Hội và nộp học phí trước ngày khai giảng (Hội sẽ chỉ mở lớp khi học viên đã đóng học phí được tối thiểu 30 học viên; Trường hợp chưa đủ học viên Hội sẽ hoãn khai giảng và trả lại học phí cho học viên đã nộp nhanh chóng, kịp thời) theo số Tài khoản:

Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số TK: 1300 201 212 494

Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Thăng Long

Trường hợp đặc biệt học viên nào đăng ký muộn có thể đăng ký và nộp tiền vào ngày khai giảng.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đăng trên Website của Hội

- Lưu VP Hội

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 

 

   Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan