Giảm hội phí cho các hội viên đơn vị và cá nhân, giảm học phí cho các học viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

 
 
 

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

Số: 50 /2020/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020


 

THÔNG BÁO

Về việc: Giảm hội phí cho các hội viên đơn vị và cá nhân, giảm học phí cho các học viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

Trong tình hình dịch bệnh ngày càng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các công ty thẩm định giá nói riêng và toàn bộ công dân Việt Nam nói chung, Hội Thẩm định giá Việt Nam cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng đó và gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, công tác đào tạo. Song với tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng, Hội Thẩm định giá Việt Nam mong muốn được chung tay với các hội viên và học viên của Hội để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì vậy, Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo sẽ giảm mức đóng hội phí và học phí trong năm 2020 cho các hội viên và học viên của Hội; cụ thể như sau:

1. Hội phí (giảm cho năm 2020):

- Hội phí đơn vị giảm 10%:

 + Đơn vị đóng là 10.000.000 đ/đv giảm xuống còn 9.000.000 đ/đv;

 + Đơn vị đóng là 5.000.000 đ/đv giảm xuống còn 4.500.000 đ/đv;

- Hội phí cá nhân giảm từ 300.000 đ  còn 200.000 đ.

Mức giảm này sẽ áp dụng cho hội phí năm 2020; đối với các đơn vị và cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ hội phí 2020 trước khi có thông báo này sẽ được áp dụng mức giảm cho hội phí năm 2021, (nếu đơn vị, cá nhân nào muốn hoàn lại ngay mức được giảm hội phí như trên Hội sẽ chuyển lại cho đơn vị, cá nhân theo tài khoản đăng ký với Hội).

2. Học phí

Ngoài mức giảm như trong thông báo chiêu sinh mở lớp thì Hội Thẩm định giá Việt Nam sẽ giảm thêm cho các học viên như sau:

- Lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá: giảm 6% trên mức học phí cho tất cả các học viên các khoá học trong năm 2020.

- Lớp học cập nhật kiến thức 2020: giảm 5% trên mức học phí thông báo cho tất cả các học viên học CNKT 2020.

Hội Thẩm định giá sẽ có trách nhiệm hoàn lại mức giảm cho các lớp đã khai giảng, đã học nhưng tạm nghỉ do tác động của dịch bệnh ngay sau khi các lớp học tiếp tục học trở lại.

Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo để toàn thể hội viên và học viên của Hội được biết và hi vọng cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: