Lịch khai giảng lớp Cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh CN2020.01 vào ngày 22/5/2020

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:  55 /2020/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4  năm 2020

 

  

THÔNG BÁO

Về việc: Lùi lịch khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam – CN2020.01 (dự kiến khai giảng 8/5/2020) tại TP Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 sang khai giảng ngày 22/5/2020.

 

          - Căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 gần đây theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

          - Để bảo vệ sức khỏe cho tất cả các học viên đăng ký theo học lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam khóa CN2020.01 tại TP Hồ Chí Minh và cùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định: Lớp học cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam Khóa CN2020.01 tại TP Hồ Chí Minh lùi khai giảng ngày 8/5/2020 sang ngày 22/5/2020.

          Đây là trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh và để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học viên, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng và để chiến thắng dịch bệnh. Chủ tịch Hội rất mong học viên thông cảm và chia sẻ.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể các học viên được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: