Đăng ký lịch học cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá để đủ điều kiện xét cấp phép hành nghề năm 2021

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

 

Số: 42/2020/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

            

               Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá năm 2020

 

         Căn cứ Công văn số 2604/BTC-QLG ngày 10/3/2020 của Bộ Tài chính về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2020 và cấp chứng nhận cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá để đủ điều kiện xét cấp phép hành nghề năm 2021;

         Hội Thẩm định giá Việt Nam, đơn vị được Bộ Tài chính giao mở các lớp cập nhật kiến thức hàng năm thông báo mở các lớp học cập nhật kiến thức về Thẩm định giá năm 2020 và trân trọng kính mời các học viên quan tâm đăng ký sớm tham gia lớp cập nhật kiến thức của Hội; cụ thể như sau:

1. Nội dung: Nội dung cập nhật kiến thức năm 2020 theo yêu cầu của Bộ Tài chính gồm 04 chuyên đề sau :

Ø Chuyên đề 1: “Cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động thẩm định giá và hướng dẫn một số nội dung về lưu trữ hồ sơ thẩm định giá và chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ  thẩm định giá”

            Thời lượng : 08 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 2 : “Đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá và vận dụng trong các tình huống thực tế ”

         Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 3: “Thu thập và phân tích thông tin trong thẩm định giá tài sản ở Việt Nam” 

         Thời lượng : 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 4 : “ Tiêu chuẩn thẩm định giá ASEAN và một số kinh nghiệm quốc tế về thẩm định giá”

         Thời lượng: 04 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)

2. Thời gian và địa điểm:

2.1. Tại Hà Nội:

         - Địa điểm: Hội trường tầng 3, Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

         - Học phí: 2.000.000 đ/hv

         - Thời gian học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2020.01

Từ 24/04/20 - 26/04/20

TP. Hà Nội

2

CN2020.03

Từ 22/05/20 - 24/05/20

TP. Hà Nội

3

CN2020.04

Từ 20/06/20 - 22/06/20

TP. Hà Nội

4

CN2020.07

Từ 18/07/20 - 20/07/20

TP. Hà Nội

5

CN2020.08

Từ 15/08/20 - 17/08/20

TP. Hà Nội

6

CN2020.10

Từ 25/9/20 - 27/9/20

TP. Hà Nội

7

CN2020.11

Từ 9/10/20 - 11/10/20

TP. Hà Nội

8

CN2020.12

Từ 14/11/20 - 16/11/2020

 Lớp cuối cùng cho các học viên không tham dự được các lớp trên (Nhưng phải bảo đảm đủ số người để tổ chức một lớp)

TP. Hà Nội

         + Ngày đầu tiên của từng lớp học: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

         + Các ngày tiếp theo: Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

2.2. Tại TP. Hồ Chí Minh:

         - Địa điểm: P405 B tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan Thường trực phía Nam, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh.( Nếu có sự thay đổi về địa điểm Văn phòng Hội sẽ báo sớm cho Học viên được biết trước 02 tuần làm việc )

            - Học phí: 2.500.000 đ/hv

         - Thời gian học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2020.02

Từ 8/05/20 - 10/05/20

TP. Hồ chí Minh

2

CN2020.06

Từ 10/07/20 - 12/07/20

TP. Hồ Chí Minh

3

CN2020.09

Từ 11/09/20 - 13/09/20

TP. Hồ Chí Minh

         + Ngày đầu tiên của từng lớp học: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

         + Các ngày tiếp theo: Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

2.3. Tại Đà Nẵng:

         - Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Công ty TNHH Kiểm toán và TĐG AFA, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

         - Học phí: 3.000.000 đ/hv.

         - Thời gian học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2020.05

Từ 26/06/20 – 28/06/20

TP. Đà Nẵng

         + Ngày đầu tiên của từng lớp học: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

         + Các ngày tiếp theo: Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

3. Chế độ giảm học phí được thực hiện cho một trong các trường hợp sau: Mức giảm học phí được tính theo tỷ lệ % trên tổng mức học phí nộp cho một khóa học như sau:

3.1. Đối với học viên là Hội viên của Hội, Ban Chấp hành Hội và những học viên có quan hệ công tác với Hội.

- Học viên là Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam đăng ký theo cá nhân được giảm học phí 6%. Nếu đăng ký theo tập thể theo nhóm từ 5 đến 10 người được giảm 7%; nhóm từ trên 10 người trở lên được giảm 10%.

- Học viên chưa phải là hội viên của Hội nhưng đã học các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá và đã được cấp chứng chỉ TĐG của Hội hoặc đã tham dự lớp cập nhật kiến thức năm trước liền kề do Hội tổ chức được giảm 5% học phí khi đăng ký theo cá nhân. Nếu đăng ký theo nhóm từ 5 đến 10 người được giảm 6%; nhóm từ trên 10 người trở lên giảm 9% (Nếu đã được xét giảm theo tiêu chí có chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá thì không xét giảm theo tiêu chí cập nhật kiến thức năm trước và ngược lại)

         - Thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá VN khóa III đương nhiệm được giảm 30% học phí. Đối với các học viên nguyên là thành viên Ban Chấp hành các khóa I, II được giảm 10% học phí. Mức giảm học phí cho thành viên và nguyên thành viên Ban Chấp hành là mức tối đa, không được tính cộng thêm chế độ giảm học phí là hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam.

3.2. Đối với học viên chưa phải là Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam ( Không thuộc diện giảm học phí tại gạch đầu dòng thứ 2, mục 3.1)

         - Nếu đăng ký theo nhóm từ 5 đến 10 người được giảm 5%

         - Nếu đăng ký theo nhóm từ trên 10 người trở lên được giảm 8%

3.3. Chế độ giảm học phí áp dụng bổ sung theo hình thức thanh toán đối với tập thể (nhóm) và cá nhân đăng ký học:

         - Nếu thanh toán tiền học phí cho Hội trước ngày lớp khai giảng, ngoài tỷ lệ giảm quy định tại điểm 3.1, 3.2 nêu trên sẽ được cộng thêm tỷ lệ giảm 2% tính trên mức học phí theo quy định tại điểm 2.1, 2.2, 2.3 Thông báo này.

4. Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc:

    - Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:

 Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

         Điện thoại:    - Đ/c Tươi: 024.36410056 / 0987.079.468

          - Đ/c Huệ: 0989.288.345;

         - Đ/c Tài: 0982.286.768;

         - Đ/c Thu :0985.710.462

      Fax: 024.3641.0329 Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

- Tài khoản:

         Tên tài khoản:Hội Thẩm định giá Việt Nam

         Số TK: 1300 201 212 494

         Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Thăng Long

         Kính mong Quý Học viên đăng ký học và chuyển học phí sớm cho Hội để Hội bố trí lớp học cho phù hợp.

            Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

 Form đăng ký học cập nhật kiến thức trong File đính kèm, xin vui lòng gửi về địa chỉ: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn
 


Nơi nhận:

 - Đăng Website

 - Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG,Các TĐV về giá qua email, link, điện thoại, Fax…

 - Lưu VT

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa(Văn phòng Hội )

Form Dang ky hoc CNKT 2019


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: