Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K92

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 92
từ ngày 5/12/2018 đến ngày 20/1/2019
 
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Dương Quang  Anh 1977 Hà Nội 6 5 7 8 7 6 5 Đạt
2 Nguyễn Thanh  Bình 1990 Thanh Hóa                
3 Hoàng Bá  Chiến 1985 Hà Nội 6 5 7 8 7 6 5 Đạt
4 Lê Mạnh  Cường 1984 Hà Nội 7 5 5 8 8 9 5 Đạt
5 Đỗ Tiến  Dũng 1988 Hà Nội 5 3 6 3 3 3 5 Ko đạt
6 Nguyễn Phú  Dương 1980 Thái Bình 5 5 5 9 7 9 5 Đạt
7 Ngô Văn  Giáp 1998 Hà Nội 5 5 6 3 3 3 5 Ko đạt
8 Lưu Mỹ Hải     Hoãn thi
9 Lê Hữu  Hoàng 1985 Hà Tĩnh 7 5 5 8 7 7 5 Đạt
10 Trần Hương Châu  Huệ     Hoãn thi
11 Nguyễn Hoàng Kha 1981 Đà Nẵng 5 5 5 9 7 7 5 Đạt
12 Đỗ Minh  Khuyên 1990 Hà Nội 6 5 5 9 8 9 5 Đạt
13 Nguyễn Văn  Lương 1979 Hà giang 5 2 2         Ko đạt
14 Nguyễn Thị Minh 1986 Quảng Bình 6 5 5 8 7 9 5 Đạt
15 Doãn Văn Nam 1983 Nam Định 6 5 6 8 7 6 5 Đạt
16 Chử Đức  Nam 1984 Hà Nội 5 3 2         Ko đạt
17 Đàm Trọng Nghĩa 1991 Hà Nội 7 5 5 9 8 9 5 Đạt
18 Nguyễn Tuấn  Ninh 1996 Hà Nội 6 3   3 5 3   Ko đạt
19 Nguyễn Minh  Phương 1981 Hà Nội 5 5 6 5 3 3 5 Ko đạt
20 Nguyễn Văn  Thành 1991 Thanh Hóa 7 5 7 7 7 6 5 Đạt
21 Đặng Hữu  Thành 1982 Hà Tĩnh 6 4 6 8 7 7 5 Ko đạt
22 Phạm Ánh  Tuyết 1980 Nam Định 7 5 5 9 7 9 5 Đạt
23 Nguyễn Văn  Viên 1993 Quảng Ninh 7 5 5 7 6 6 5 Đạt
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI CÙNG KHÓA 91

TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Nguyễn Thị Thu Minh 1979 Thái Bình 6 5 5 5 7 6 5 Đạt
 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: