Kế hoạch hoạt động của Hội tháng 7/2018

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 123 /2018/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2018

                                                                        

Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng 7/2018

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022).

       Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 7/2018 như sau:

          1. Triển khai bước đầu thỏa thuận với Hiệp Hội định giá Bất động sản Nhật Bản về khảo sát giá đất tại Hải phòng.

          2. Họp Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam vào 27/7/2018 tại Hải Phòng (Thông báo kết quả Đại hội, các công việc sau Đại hội; Thông qua các Quy chế của Hội; Bàn định hướng hoạt động)

          3. Công tác đào tạo:

          - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức 02 lớp ôn thi chuyên ngành thẩm định giá vào trung tuần tháng 8/2018 cho các đối tượng có nhu cầu để tham dự kỳ thi Thẻ Thẩm định viên về giá kỳ thi thứ 13 năm 2018 của Bộ Tài chính tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

          - Mở lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá đợt 3 tại Hà Nội vào 20/7- 22/7/2018

          - Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG khóa 89, lên kế hoạch chuẩn bị mở lớp K90.

          4. Công tác hợp tác quốc tế, hội thảo khoa học.

          - Chủ tịch Hội sẽ bàn và lựa chọn một số đơn vị hội viên tại Hải Phòng thực hiện việc khảo sát giá đất đai tại trung tâm TP. Hải Phòng .

          5. Giải quyết các công việc thường xuyên.

      Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 
Nơi nhận:

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Lưu VT.

T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

Nguyễn Tiến Thỏa

 
 

                                                                                  

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: