Số/Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
63 /10/05/2018 Góp ý Dự thảo Luật Thuế tài sản
79 /21/09/2017 Thuế giá trị gia tăng trong các phương pháp thẩm định giá
53 /230/06/2017 Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn TĐG số 12.
Số: 14/06/2017 Báo cáo Bộ Tài chính về những kiến nghị tại cuộc Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 323/2016/TT-BTC và Dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.
Số:29/03/2017 Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
06/2023/02/2017 Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam (2018 – 2022)
07 /222/02/2017 Mời tham dự chương trình học tập và khảo sát tại Australia và New Zealand tháng 4/2017
08 /222/02/2017 Đề xuất nội dung cập nhật kiến thức cho Thẩm định viên về giá năm 2017
4804/01/2017 Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp tháng 11/2016
97/2030/12/2016 Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
1206/05/2014 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
6806/12/2016 Thông báo Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam
71/2014/09/2016 Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC
70/2013/09/2016 Mời tham gia Chương trình học tập và khảo sát tại Australia và New Zealand tháng 11/2016 của VCCI
66 /25/08/2016 Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Số 6218/08/2016 Phản ánh vướng mắc trong các quy định của Luật liên quan đến doanh nghiệp.
Số:01/08/2016 Cập nhật phần mềm thông tin đơn vị, cá nhân hội viên của Hội TĐGVN về thi đua khen thưởng
Số:54/2016/CV/HTĐGVN13/07/2016 Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 của Bộ Tài chính
53 /211/07/2016 Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá
Số :11/2016/ CV/HTĐGVN07/04/2016 Hội nghị AVA lần thứ 19 tại Campuchia