Thông Báo Kế hoạch hoạt động tháng 6/2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 98/2018/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thông Báo

Kế hoạch hoạt động tháng 6/2018

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022).

       Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 6/2018 như sau:

          1. Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thực hiện bầu các chức danh của BCH nhiệm kỳ III theo quy định của Điều lệ Hội; thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCH.

          2.Báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về kết quả Đại hội Hội Thẩm định giá VN; rà soát, hoàn thiện các quy chế của Hội.

          3.Công tác đào tạo:

          -Tổ chức 2 lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

          -Kết thúc lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG khóa 88, chuẩn bị mở lớp K89.

          4.Công tác hợp tác quốc tế, hội thảo khoa học.

          - Bàn với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản để cử hội viên tham dự hội thảo về định giá đất (Hội thảo khoảng ngày 14/6 tại TP. Hồ Chí Minh)

          - Bàn với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản về việc khảo sát giá đất đai tại trung tâm TP. Hải Phòng (Chủ tịch Hội sẽ bàn và lựa chọn một đơn vị hội viên tại Hải Phòng thực hiện).

          5. Giải quyết các công việc thường xuyên.

      Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 
Nơi nhận:

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Lưu VT.

T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: