Hội TĐGVN cảm ơn các Đơn vị Hội viên đã hỗ trợ kinh phí cho việc chuẩn bị tổ chức Đại hội III của Hội

Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các Đơn vị Hội viên đã đóng góp, tài trợ kinh phí sớm nhất cho Đại hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam. Văn phòng Hội mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Đơn vị Hội viên khác.

Dưới đây là danh sách các Đơn vị đã đóng góp, tài trợ kinh phí sớm nhất cho Đại hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam - tính đến ngày 24/4/2018:

 
 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

1

Công ty CP Tài chính VIICY Việt Nam

25.000.000

2

Công ty CP Thẩm định giá & TV Đầu tư Xây dựng Thế Hệ Mới

20.000.000

3

Công ty CP TV Thẩm định giá VCHP

20.000.000

4

Công ty CP Thông tin & Thẩm định giá Tây Nam Bộ

20.000.000

5

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng

20.000.000

6

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

20.000.000

7

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

20.000.000

8

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá VN (AVA)

15.000.000

9

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh

12.000.000

10

Công ty CP Giám định và TĐG Thăng Long

10.000.000

11

Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt 

10.000.000

12

Công ty  CP Thẩm định giá EXIM 

10.000.000

13

Công ty  CP Thẩm định giá Đồng Nai

10.000.000

14

Công ty CP Thẩm định giá & Giám định Việt Nam

10.000.000

15

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn

10.000.000

16

Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap)

10.000.000

17

Công ty TNHH Thẩm định giá VNG

10.000.000

18

Công ty CP Thẩm định – Giám định Cửu Long

10.000.000

19

Trường Đại học Tài chính Marketing

5.000.000

20

Trung tâm Thông tin tư vấn và DVTC Vĩnh Long

5.000.000

21

Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam

5.000.000

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan