Hội nghị AVA lần thứ 20 tại Singapore

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

VVA

--------***--------

  Số:  63 /2017/CV/HTĐGVN

  V/v: Hội nghị AVA lần thứ 20 tại Singapore

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Các Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 170/QLG-CSG&TĐG ngày 2/8/2017 của Cục Quản Lý Giá về việc Tham dự Hội nghị AVA lần thứ 20 tại Singapore.

Hội đã cử ông Tô Công Thành – Phó chủ tịch Hội làm trưởng đoàn của Hội cùng với các thành viên của Hội (nếu có nhu cầu tham gia Hội nghị AVA tại Singapore) tham gia cùng đoàn của Cục Quản Lý Giá để dự Hội nghị AVA lần thứ 20 tại Singapore từ ngày 11/9 đến 13/9/2017.

 

Quý vị thành viên nào có nhu cầu tham dự Hội nghị AVA đăng ký với Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính theo địa chỉ sau:

Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

Tel: 024. 22202828 (máy lẻ 4200) – 0915452727

Fax: 024 222.08105

Email: vuhuongtra@mof.gov.vn

Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/8/2017

 

Chương trình Hội nghị, phí tham dự Hội nghị và các thông tin liên quan đề nghị xem file đính kèm (mọi chi phí liên quan đến tham dự Hội nghị do đơn vị cử người chịu trách nhiệm chi trả và tự lo các thủ tục về đi lại, ăn ở).

Xin trân trọng thông báo tới Quý vị thành viên được biết!

 


Nơi nhận:

- Như trên

- Ông Tô Công Thành - Phó Chủ tịch HTĐGVN

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Ts.Nguyễn Ngọc Tuấn

(Văn phòng Hội )

ava-btc

ava-lich

ava-lich2


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tổng số truy cập: