Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 143 /2022/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 5   tháng 12  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2022

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ V về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2022 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 12 năm 2022 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        2. Tư vấn định giá nước sạch, nước thải, xử lý rác thải cho một số địa phương.

        3. Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn Thẩm định giá khoản nợ tín dụng.

        4.Góp ý Luật Giá (sửa đổi)

        5. Họp Ban Chấp hành Hội lần thứ VI (Nhiệm kỳ III 2018-2022) tại Quy Nhơn vào ngày 23/12/2022 với các nội dung chương trình sau:

        - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và bàn phương hướng hoạt động năm 2023.

        - Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ IV (2023-2027);

        (Giấy mời và chương trình họp Văn phòng Hội đã gửi chuyển phát nhanh và đồng thời gửi qua Email và zalo trước cho các thành viên BCH biết trước để BCH sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ).

        6. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                6.1. Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K135 và tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học (ngày 7/1/2023).

                6.2. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K136 khai giảng 7/1/2023.

        7. Công tác thông tin tuyên truyền:

                - Tiếp tục cập nhật các thông tin cần thiết (Trọng tâm là các vấn đề liên quan đến Luật Giá sửa đổi và các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam) đăng tải trên Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường”

                - Tiếp tục truyền tải các thông tin về hoạt động của Hội TĐGVN trên Website của Hội.

        8. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.                                    

 

Nơi nhận                                                                                          

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ VP đôn đốc thực hiện                                                                                         

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: