Kế hoạch hoạt động tháng 10/2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:  110 /2022/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 28   tháng 9  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2022

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ V về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2022 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 10 năm 2022 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên; (Làm việc, trao đổi, hướng dẫn các nội dung định giá đất, kết quả định giá đất tại một dự án ở Bình Thuận với các đơn vị có liên quan và Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam; Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Vina; Trả lời một số nội dung về định giá đất theo yêu cầu của Công ty CP Sản xuất TMDV Tân thế kỷ Miền Nam).

        2. Tư vấn định giá nước sạch, nước thải, xử lý rác thải cho một số địa phương.

        3. Xây dựng kế hoạch hợp tác với Hiệp Hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Thẩm định giá bất động sản và cách xây dựng chỉ số giá bất động sản” dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11.

        4. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                4.1.Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K132A và K132B theo hình thức học Online. Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K132 A, K132B (lớp K132 B ngày 2/10/2022, lớp K132B 8/10/2022).

                4.2. Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K133 theo hình thức học Online.

                4.3. Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K134 theo hình thức học trực tiếp (lớp dành riêng cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng TM Cổ phần Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank)

                4.4. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K135 theo hình thức học trực tuyến (khai giảng 22/10/2022).

                4.5. Khai giảng 03 lớp học cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo kế hoạch: (lớp 1 tại Hà Nội khai giảng ngày 7/10/2022, lớp 2 tại Hà Nội khai giảng ngày 21/10/2022, lớp 3 tại TP. Hồ chí Minh khai giảng ngày 14/10/2022)

        5. Công tác thông tin tuyên truyền:

                - Tiếp tục cập nhật các thông tin cần thiết (Trọng tâm là các vấn đề liên quan đến Luật Giá sửa đổi và các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam) đăng tải trên Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường”

                - Tiếp tục truyền tải các thông tin về hoạt động của Hội TĐGVN trên Website của Hội.

        6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.                                    

 

   Nơi nhận                                                                                

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ VP đôn đốc thực hiện                                                                                             

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: