Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 94/2022/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 2 tháng 8  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2022

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ V về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2022 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 8 năm 2022 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        2. Xây dựng kế hoạch hợp tác với Hiệp Hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Thẩm định giá bất động sản và cách xây dựng chỉ số giá bất động sản”.

        3. Tổng hợp các ý kiến góp ý, bổ sung, sửa đổi các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam của các đại biểu tham dự “Tọa đàm” tại Bình Thuận do Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức và có văn bản kiến nghị với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để khắc phục những bất cập, vướng mắc tạo hành lang pháp lý thuận lợi, an toàn cho hoạt động thẩm định giá trong nước. (Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá tập hợp những ý kiến góp ý tại Hội thảo và dự thảo văn bản góp ý với Bộ Tài chính sau đó trình Chủ tịch Hội xem xét quyết định văn bản chính thức để trình Bộ).

        4. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                4.1.Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K131 theo hình thức học Online. Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K131 (ngày 20/8/2022).

                4.2. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K132 theo hình thức học trực tuyến (khai giảng 6/8/2022).

                4.3. Mở lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá cho công chức, viên chức của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

                4.4. Xây dựng kế hoạch khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K133 (dự kiến vào ngày 10/9/2022)

                4.5. Lập kế hoạch tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức về thẩm định giá (dự kiến mở thêm 03 lớp vào tháng 8,9,10)

        5. Công tác thông tin tuyên truyền:

                - Tiếp tục cập nhật các thông tin cần thiết đăng tải trên Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường”

                - Tiếp tục truyền tải các thông tin về hoạt động của Hội TĐGVN trên Website của Hội.

        6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.                                    

 

   Nơi nhận                                                                                        

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: