Hội Thẩm định giá Việt Nam - Góp ý Luật Giá sửa đổi

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số:    84 /2022/CV-HTĐGVN

V/v: Góp ý Luật Giá sửa đổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

    Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

Theo đề nghị của Quý Bộ tại Công văn số 5430/BTC-QLG ngày 9/6/2022 về việc góp ý kiến các chính sách tại Dự thảo Luật Giá sửa đổi do Quý Bộ soạn thảo để hoàn thiện trình Chính phủ và Chính phủ trình Quốc hội theo chương trình xây dựng Luật đã định;

Sau khi nghiên cứu kỹ Dự thảo, Hội Thẩm định giá Việt Nam trân trọng gửi đến Bộ Tài chính các ý kiến góp ý của Hội (Bản góp ý Luật Giá sửa đổi kèm theo).

Kính mong Bộ Tài chính xem xét, xử lý phù hợp.

 

Nơi nhận:

- NT

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Cục Quản lý giá,

Vụ Pháp chế.

- Chủ tịch Hội (để báo cáo)

- Các thành viên BCH Hội

- Các doanh nghiệp TĐG

- Tạp chí điện tử thuộc Hội; Markettimes

- Lưu + VT

           + Đăng Website.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký) 

 

Nguyễn Tiến Thỏa


(Văn phòng Hội )

Ban Gop y Luat Gia


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: