Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 61 /2022/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 1   tháng 6  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2022

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ V về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2022 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 6 năm 2022 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        2. Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm về góp ý, bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam từ Tiêu chuẩn số 01 đến 07, chủ yếu tập trung vào Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05,06 (Dự kiến tổ chức buổi tọa đàm vào thời gian trung tuần tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh)

        3. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                3.1. Khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá (khóa CNKT 06-2022) theo hình thức học trực tuyến (khóa học từ ngày 3- 5/6/2022)

                3.2. Khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá (khóa CNKT 07-2022) theo hình thức học trực tuyến (khóa học từ ngày 17- 19/6/2022)

                3.3. Khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá (khóa CNKT 08-2022) theo hình thức học trực tuyến (khóa học từ ngày 24- 26/6/2022)

                3.4.Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K129 và K130 theo hình thức học Online. Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K129 đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

                3.5. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K131 theo hình thức học trực tuyến (khai giảng 25/6/2022).

        4. Công tác thông tin tuyên truyền:

                - Tiếp tục cập nhật các thông tin cần thiết đăng tải trên Tạp chí điện tử “Nhịp sống thị trường”

                - Tiếp tục truyền tải các thông tin về hoạt động của Hội TĐGVN trên Website của Hội.

        5. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.                                    

 

 Nơi nhận                                                                                     

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                     

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: