THÔNG BÁO V/v mở lớp cập nhật nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2022

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số: 17/2022/TB-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

            

               Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2022

( Theo hình thức học tập trung, trực tiếp)

 

        Căn cứ Công văn số 1506/BTC-QLG ngày 17/2/2022 của Bộ Tài chính về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2022 cho các thẩm định viên về giá để đủ điều kiện xét cấp phép hành nghề năm 2023;

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, để thích ứng linh hoạt với tình hình phòng chống Covid 19 trong tình hình mới, Hội Thẩm định giá Việt Nam trân trọng thông báo đến các thẩm định viên về giá trong cả nước kế hoạch Hội sẽ tổ chức các lớp học CNKT năm 2022 cho các thẩm định viên theo hình thức học trực tiếp tại 3 địa điểm (3 khu vực) là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng như sau:

1.Nội dung: Bao gồm 5 chuyên đề với tổng thời gian 20 giờ cập nhật kiến thức năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Ø Chuyên đề 1: “Cập nhật các quy định mới của pháp luật về thẩm định giá”

          Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 2 : “ Thảo luận những lỗi thường gặp và các sai phạm trong các hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá ”

        Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 3: “Thẩm định giá máy thiết bị; Một số kinh nghiệm trong việc khảo sát thu thập thông tin và phương pháp thẩm định giá máy thiết bị chuyên dùng”

        Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 4: “Thẩm định giá theo cơ sở giá trị hợp lý trên cơ sở Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)”

        Thời lượng: 04 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 5: “Thẩm định trái phiếu công ty, chứng quyền”

        Thời lượng: 04 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)

2. Thời gian và địa điểm:

2.1. Tại Hà Nội:

        - Địa điểm: Hội trường tầng 3, Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

        - Học phí: 3.000.000 đ/hv

        - Thời gian tổ chức các lớp học:

STT

 TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2022.01

2/4/2022 – 4/4/2022

 Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

2

CN2022.03

 6/5/2022 - 8/5/2022

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

3

CN2022.06

 18/6/2022 - 20/6/2022

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

4

CN2022.08

1/7/2022 - 3/7/2022

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

5

CN2022.09

22/7/2022 – 24/7/2022

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

6

CN2022.11

26/8/2022 – 28/8/2022

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

7

CN2022.12

3/9/2022 – 5/9/2022

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

8

CN2022.14

15/10/2022 – 17/10/2022

Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

-   Lịch học của từng lớp như sau:

 Chiều thứ 6: Từ 13h00 đến 17h30. (Bao gồm cả thời gian khai giảng lớp học )

 Cả ngày thứ 7, CN: buổi sáng từ 8h00 – 12h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

           (Chương trình học chi tiết cho từng lớp Hội sẽ gửi đến học viên đăng ký học)

2.2. Tại TP. Hồ Chí Minh:

        - Địa điểm: Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan Thường trực phía Nam, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. (Nếu có sự thay đổi về địa điểm, Văn phòng Hội sẽ báo sớm cho học viên được biết trước 02 tuần làm việc)

        - Học phí: 3.500.000 đ/hv

        - Thời gian tổ chức các lớp học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2022.02

16/4/2022 - 18/4/2022

Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh

2

CN2022.04

28/5/2022 – 1/6/2022

Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh

3

CN2022.07

24/6/2022 – 26/6/2022

Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh

4

CN2022.10

5/8/2022 –7/8/2022

Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh

5

CN2022.13

24/9/2022 - 26/9/2022

Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh

-   Lịch học của từng lớp như sau:

Chiều thứ 6: Từ 13h00 đến 17h30. ( Bao gồm cả thời gian khai giảng lớp học )

Cả ngày thứ 7, CN: buổi sáng từ 8h00 – 12h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

           (Chương trình học chi tiết cho từng lớp Hội sẽ gửi đến học viên đăng ký học)

2.3. Tại Đà Nẵng:

        - Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Công ty TNHH Kiểm toán và TĐG AFA, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

        - Học phí: 3.500.000 đ/hv.

        - Thời gian tổ chức lớp học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2022.05

24/6/2022 - 26/6/2022

TP. Đà Nẵng

-      Lịch học của từng lớp như sau:

Chiều thứ 6: Từ 13h00 đến 17h30. (Bao gồm cả thời gian khai giảng lớp học )

Cả ngày thứ 7, CN: buổi sáng từ 8h00 – 12h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

          (Chương trình học chi tiết cho từng lớp Hội sẽ gửi đến học viên đăng ký học)

 

3. Chế độ ưu đãi giảm học phí cho học viên:

        Chế độ giảm học phí được thực hiện ưu đãi hơn các năm trước tính theo tỷ lệ % áp dụng thống nhất cho cả 3 khu vực trên mức học phí nộp của từng khu vực cho học viên theo từng đối tượng được áp dụng như sau:

3.1 Chế độ giảm học phí đối với các thành viên, nguyên thành viên Ban Chấp hành và các hội viên của Hội:

3.1.1 Chế độ giảm học phí đối với các thành viên Ban Chấp hành và lãnh đạo đơn vị là hội viên tập thể của Hội Thẩm định giá Việt Nam:

        a. Chế độ giảm học phí tối đa đối với các thành viên BCH Hội khóa III đương nhiệm là: 32%/ 1 thành viên.

Trong đó :

- Mức giảm học phí là: 30%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

        b. Chế độ giảm học phí tối đa đối với các nguyên thành viên BCH Hội khóa I,II; Chủ tịch HĐQT (hoặc HĐTV), Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc đơn vị hội viên Hội TĐG VN là: 12%/1 thành viên.

Trong đó:

- Mức giảm học phí là: 10%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

(Với quy định tại các Điểm a, b trên đây học viên không được cộng thêm mức giảm học phí theo chế độ ưu đãi là hội viên cá nhân Hội Thẩm định giá Việt Nam và ngược lại)

3.1.2 Chế độ giảm học phí đối với Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam:

a. Nhóm dưới 5 học viên mức giảm tối đa là: 8%

Trong đó:

- Mức giảm học phí là: 6%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

b. Học viên đăng ký theo nhóm từ 5 - 9 học viên mức giảm tối đa là: 12%

Trong đó:

- Mức giảm học phí là: 10%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

c. Học viên đăng ký theo nhóm từ 10 học viên trở lên mức giảm tối đa là: 17%

Trong đó :

- Mức giảm học phí là: 15%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

3.2 Chế độ giảm học phí đối với các học viên chưa phải là hội viên của Hội nhưng đang làm việc tại các công ty hội viên của Hội; các học viên đã từng tham gia các hoạt động của Hội (đã học các lớp CNKT và lớp đào tạo cấp chứng chỉ trước đây):

a. Nhóm dưới 5 học viên mức giảm tối đa là: 6%

Trong đó :

- Mức giảm học phí là: 4%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

b. Học viên đăng ký theo nhóm từ 5 - 9 học viên mức giảm tối đa là: 11%

Trong đó :

- Mức giảm học phí là: 9%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

c. Học viên đăng ký theo nhóm từ 10 học viên trở lên mức giảm tối đa là: 15%

Trong đó :

- Mức giảm học phí là : 13%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

3.3 Chế độ giảm học phí đối với các học viên lần đầu tiên tham gia khóa học CNKT của Hội nhưng chưa phải là Hội viên của Hội TĐGVN (không thuộc một trong các diện miễn giảm như trên):

a. Nhóm dưới 5 học viên mức giảm tối đa là: 5%

Trong đó :

- Mức giảm học phí là: 3%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

b. Học viên đăng ký theo nhóm từ 5 - 9 học viên mức giảm tối đa là: 9%

Trong đó:

- Mức giảm học phí là: 7%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

c. Học viên đăng ký theo nhóm từ 10 học viên trở lên mức giảm tối đa là: 13%

Trong đó :

- Mức giảm học phí là: 11%

- Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là: 2%

4. Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc:

    - Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:

 Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

        Điện thoại liên hệ theo một trong những số sau: 

- Văn phòng Hội: 024.3641.0056

         - Đ/c Tươi: 0987.079.468, Đ/c Huệ: 0989.288.345, Đ/c Tài: 0982.28.6768;

          Đ/c Thu :0985.710.462

     Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

- Tài khoản:

        Tên tài khoản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

        Số TK: 21110000536432

        Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội

        Căn cứ kế hoạch tổ chức các lớp câp nhật kiến thức tại 3 địa điểm nói trên; tùy theo đều kiện cụ thể của mình, các thẩm định viên lựa chọn đăng ký địa điểm học cho phù hợp.

         Form đăng ký trong File đính kèm, Anh/chị điền và gửi về mail: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn 

        Kính mong Quý Học viên đăng ký học và chuyển học phí sớm cho Hội để Hội bố trí lớp học cho phù hợp.

           Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

Nơi nhận:

 - Đăng Website

 - Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG,Các TĐV về giá qua email, link, điện thoại, Fax…

 - Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )

Form Dang ky hoc CNKT 2022


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: