CẦN TÌM ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỔNG CÔNG TY

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Số: /VTC-TM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 


Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI

Về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản

 
 


Kính gửi: ……………………………………………………………….

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện kính mời Quý công ty tham gia chào giá dịch vụ thẩm định giá bất động sản, cụ thể như sau:

1. Nội dung dịch vụ:

1.1. Tên dịch vụ: Thẩm định giá bất động sản là tòa nhà văn phòng số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

1.2. Mục đích: Xác định giá để bán tòa nhà.

2. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá:

2.1. Địa chỉ

Số 310 Minh Khai, nay đổi thành số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2.2. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV (DNNN).

2.3. Đặc điểm

- Nguồn gốc sử dụng đất: thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đất thuê 50 năm có thời hạn sử dụng đến ngày 11/01/2057.

- Diện tích đất: 5.208 m2, mặt tiền hơn 90m.

- Tài sản gắn liền trên đất: tòa nhà văn phòng gồm 21 tầng nổi, diện tích sàn 32.004m2 (chưa tính diện tích tầng hầm, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tầng mái, tum thang,…), 01 tầng lửng và 01 tầng hầm.

- Tòa nhà có 05 thang máy (04 thang khách, 01 thang hàng) chạy từ sảnh tầng 1.

- Hệ thống điều hòa: trung tâm.

- Hoàn thiện xây dựng: năm 2010

2.4. Hiện trạng: Đang làm trụ sở làm việc và cho thuê.

3. Điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh:

3.1. Các đơn vị tham gia chào giá dịch vụ “thẩm định giá tòa nhà 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội” cần thỏa mãn một số điều kiện về thẩm định giá như sau:

- Có chức năng thẩm định giá bất động sản;

- Đã từng thực hiện thẩm định giá các bất động sản có quy mô tương tự.

3.2. Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Các loại giấy phép về việc được cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản;

- Thông tin về năng lực và kinh nghiệm của đơn vị;

- Danh sách các công ty, tổ chức mà đơn vị đã cung cấp dịch vụ tương tự;

- Giới thiệu sơ bộ về năng lực những nhân sự thực hiện dự án này;

- Thư chào giá.

4. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

a) Địa điểm nhận hồ sơ:

- Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)

- Địa chỉ: tầng 17, Tòa nhà VTC, 23 Lạc Trung,phường Vĩnh Tuy, quận Hai BàTrưng, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.44501109/0976967820

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Hải Yến

- Email: haiyen.bui@vtc.vn

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h ngày 30/11/2021.

Trường hợp muốn được cung cấp thêm thông tin, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Tổng công ty VTC theo địa chỉ trên.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Bảo

(Vtc )

Thu moi cung cap dich vu tham dinh gia bat dong san VTC_0001_0001