Hỗ trợ hội viên giảm mức đóng hội phí năm 2021 do Covid - 19

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***--------

 

Số:112/ TB - HTĐGVN

V/v: Hỗ trợ hội viên giảm mức đóng  hội phí năm 2021 do Covid - 19

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

                                                             Hà Nội, ngày 26  tháng 7  năm 2021

 

 

Kính gửi : Các đơn vị, cá nhân hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

 

        Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 năm 2021 có những diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, các hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung và hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá nói riêng gặp rất nhiều khó khăn; ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp.

        Để cùng chung tay chia sẻ khó khăn với hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam, Chủ tịch Hội Quyết định giảm mức đóng hội phí năm 2021 cho tất cả Hội viên (Hội viên đơn vị giảm 1 triệu đồng /1 năm, đơn vị là trung tâm giảm 500 nghìn đồng/1 năm, hội viên cá nhân giảm 100 nghìn đồng/1 năm); mức đóng hội phí năm 2021 như sau:

-   Đơn vị thành viên là Công ty: 9.000.000 đ/1 năm (Chín triệu đồng/1 năm)

-   Đơn vị là các trung tâm: 4.500.000 đ/1 năm (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng/1 năm)

-   Hội viên cá nhân: 200.000 đ/1 năm (Hai trăm ngàn đồng /1 năm)

       Đối với những đơn vị, cá nhân hội viên đã đóng hội phí năm 2021 cho Hội, nếu thừa tiền so với quy định trên sẽ được Hội chuyển khoản lại hoặc cấn trừ vào số tiền đóng hội phí năm 2022 cho đơn vị cá nhân hội viên thuộc Hội.

     Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể hội viên và mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên.

    

       

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP Hội

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

                   Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: