THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM KỲ HỌP II - 2014

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

 

Số:     22 TB/HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả họp BCH Hội TĐGVN kỳ họp II năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

 

     Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

KỲ HỌP II - 2014

 

            - Căn cứ Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam;

            - Căn cứ Quy chế hoạt động của BCH HTĐGVN;

            Trên cơ sở nhất trí của Thường trực BCH Hội, ngày 14/112014, Ban Chấp hành Hội TĐGVN đã tổ chức cuộc họp toàn thể BCH tại Văn phòng Hội ở TP Hồ Chí Minh. Cuộc họp được tổ chức và diễn ra trong cả ngày từ 8h30 sáng đến 16h chiều ngày 14/11/2014 để thảo luận các nội dung (trên cơ sở các tài liệu đã được Thường trực Hội gửi trước cho các thành viên BCH) như sau:

            - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động của toàn Hội năm 2015.

            - Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội TĐG VN.

            - Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015), 10 năm ngày thành lập Hội TĐGVN (26/12/2005 – 26/12/2015), 50 năm ngày truyền thống Ngành Giá Việt Nam (6/4/1965 - 6/4/2015)

            - Đề án phát hành Tạp chí của Hội TĐGVN.

            (Ngoài các nội dung thảo luận tại cuộc họp nêu trên, Thường trực Hội cũng đã gửi tới các thành viên BCH các Dự thảo Quyết định của BCH về: phân công công việc của BCH; Quy chế làm việc của Văn phòng Hội; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra… để các thành viên BCH tự nghiên cứu góp ý trực tiếp vào các Dự thảo văn bản gửi về Thường trực BCH Hội sau thời gian họp BCH, để BCH tổng hợp, hoàn chỉnh, ban hành).

            Tham dự cuộc họp BCH có 17 đồng chí, vắng mặt 4 đồng chí (trong đó có 2 đồng chí vắng mặt có lý do, đó là đồng chí Dương Thị Mỹ Lạng và đồng chí Đinh Quang Vũ; 2 đồng chí vắng mặt không có lý do, đó là: đồng chí Trương Anh Tuấn và đồng chí Trương Thái Sơn).

            Thường trực BCH cũng đã mời Vụ Trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Tài chính tham dự - nhưng do bận công việc đột xuất không tham dự được; mời Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính tham dự - nhưng do bận công việc của Bộ đã ủy quyền đồng chí Nguyễn Văn Truyền – Phó Cục trưởng tham dự vừa với tư cách là Phó Chủ tịch Hội vừa với tư cách đại diện lãnh đạo Cục Quản lý giá.

            Chủ tịch Hội – Ts Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp.

            Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Tiến Thỏa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký trình bày các Dự thảo báo cáo, kế hoạch, đề án theo nội dung của cuộc họp nêu trên; tất cả các thành viên BCH tham dự đều phát biểu ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, về cơ bản có thể tóm tắt như sau:

            1. Tất cả các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp BCH của Thường trực Hội từ việc sắp xếp thời gian, địa điểm, điều kiện họp đến nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp. Điều đó đã thể hiện được hoạt động của BCH đã có tiến bộ, đi vào nề nếp hơn, giúp cho cuộc họp của BCH đạt kết quả tốt.

            2. Tất cả các ý kiến phát biểu đều nhất trí với Dự thảo: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động của toàn Hội năm 2015; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội TĐGVN; Chủ trương xây dựng và phát hành tờ Tạp chí của Hội.

            3. Đa số các ý kiến nhất trí đề xuất triển khai cụ thể hơn một số vấn đề sau:

            - Về phương hướng công tác:

            + Hiện các DNTĐG đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-TNMT ngày 30/8/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đề nghị Hội cần tổ chức Hội thảo để có văn bản góp ý với Bộ TNMT, Bộ Tài chính sửa Thông tư trên.

            - Về công tác thi đua và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội:

            + Đề nghị Thường trực Hội cần làm việc trước với Bộ Tài chính để có kế hoạch cụ thể hơn và chốt thời gian nộp hồ sơ về xin tặng thưởng các danh hiệu khen thưởng thi đua để thông báo cho các hội viên.

            + Thống nhất việc phân bổ kinh phí đóng góp cho hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Hội (cụ thể quy định mỗi đơn vị 10 triệu đồng), nhưng phải lên dự toán cụ thể để có con số thông báo chính thức.

            + Thống nhất đóng góp kinh phí cho hoạt động thi đua và quy định phân bổ cụ thể cho từng danh hiệu thi đua.

            - Về phát hành Tạp chí: phải đảm bảo Tạp chí có chất lượng, muốn vậy phải đăng ký Tạp chí của Hội được cấp phép: ISSN

            - Về công tác phát triển Hội:

            + Đề nghị Hội có văn bản giới thiệu gửi các tổ chức, Bộ, Ngành, Ngân hàng về các hội viên của Hội đang đủ điều kiện hoạt động TĐG.

            + Từng thành viên BCH Hội phụ trách khu vực định kỳ tổ chức các cuộc họp với các hội viên thuộc khu vực để trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin… Nghiên cứu thành lập các chi hội khi đủ điều kiện.

            + Cần tuyên truyền rộng rãi làm rõ quyền lợi của Hội viên khi vào Hội được thụ hưởng những gì? Nghĩa vụ ra sao? Trước mắt nên có chuyên mục này công khai trên Website; đồng thời tập hợp hộp thư để gửi cho các hội viên nội dung trên qua hộp thư.

            - Về kiến nghị với Bộ Tài chính:

            Trước hết, BCH Hội nhận thức rất rõ rằng: Hội muốn mạnh và phát triển, các DN TĐG muốn phát triển, nhất thiết phải có sự tạo điều kiện về cơ chế, chính sách của Bộ. Vì vậy: ngoài những kiến nghị đã nêu tại báo cáo thì cần có thêm những kiến nghị sau:

            + Bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với các Bộ, Ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động TĐG; hỗ trợ, bảo vệ nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Trước mắt là cần có ý kiến chính thức với Bộ TNMT về Thông tư số 36/2014. Có biện pháp cụ thể hỗ trợ Hội TĐG phát triển.

            + Cần tổ chức cho các DNTĐG hội thảo nhiều hơn, kỹ hơn về việc sửa đổi các Tiêu chuẩn TĐG; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ về các Tiêu chuẩn TĐG.

            + Trong công tác đào tạo: cần sửa, chuẩn hóa, thống nhất tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ về TĐG; phải xây dựng được “ngân hàng đề thi” để phục vụ việc thi Thẻ TĐV về giá. Mặt khác cần có quy định về yêu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá, có nội dung, chương trình, thời gian, bài giảng, tránh tình trạng cạnh tranh tùy tiện, giảm bớt yêu cầu, nội dung, chương trình giảng dạy.

            + Thực hiện mạnh hơn, nhiều hơn công tác kiểm tra, kiểm soát và có cơ chế cụ thể ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong TĐG; tình trạng vi phạm pháp luật về TĐG. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công bố công khai để làm gương cho tất cả các DN TĐG.

            + Bộ cần quy định và kiên quyết xử lý tình trạng thuê thẻ, mượn thẻ hoặc người có thẻ đồng thời hoạt động tại nhiều công ty. Kiên quyết không để tình trạng các công ty có quy mô nhỏ tiếp tục đăng ký và hoạt động TĐG. Cần sớm nghiên cứu và quy định quy mô của công ty ở mức nào thì được TĐG BĐS, tài sản đến bao nhiêu cho phù hợp, nhằm đảm bảo chất lượng.

            + Nghiên cứu xem xét nâng điều kiện hành nghề của các DN TĐG (nhất là quy đinh người có Thẻ TĐV về giá thì thời hạn bao lâu được lập và làm chủ doanh nghiệp…).

            + Kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký hành nghề của DN để chấm dứt tình trạng DN thuê Thẻ TĐV về giá để đăng ký hành nghề thông qua biện pháp kiểm tra sổ Bảo hiểm nhân viên của DN.

            + Khẩn trương có văn bản hướng dẫn giao cho Hội tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức hàng năm cho TĐV về giá.

            Phát biểu tổng kết cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến đã phát biểu, Chủ tịch Hội TĐGVN đã kết luận và được toàn bộ các thành viên BCH dự họp thống nhất các nội dung sau:

            + Thứ nhất: Tất cả các thành viên BCH dự họp đều biểu thị sự nhất trí với các báo cáo, kế hoạch, đề án mà Thường trực BCH Hội đã trình ra tại cuộc họp (Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015; Kế hoạch thi đua, Kế hoạch kỷ niệm 10 năm; Đề án phát hành Tạp chí…).

            + Thứ hai: Nhất trí kế hoạch tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội, kế hoạch thi đua khen thưởng đi liền với nó là kế hoạch đóng góp, tài trợ kinh phí để thực hiện các kế hoạch. Hội sẽ tiến hành dự toán kinh phí để có kế hoạch “phân bổ” cụ thể thông báo đến các đơn vị hội viên. Hội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm với tinh thần tiết kiệm, không phô trương, hình thức; nhưng trang trọng và hiệu quả nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Hội và các đơn vị hội viên. Hội cũng sẽ làm việc cụ thể với Vụ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tài chính, trên cơ sở đó để thông báo thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng và tiến hành ký giao ước thi đua với các đơn vị. Các đơn vị nghiên cứu kỹ quy định về mẫu hồ sơ bảo đảm làm hồ sơ đúng, đủ theo quy định; đơn vị nào không thực hiện đúng, Hội đồng thi đua sẽ trả lại hồ sơ không tiến hành xét duyệt.

            + Thứ ba: Đồng ý tiến hành tổ chức tọa đàm tại 2 khu vực vào thời điểm sau Tết Âm Lịch (phía Bắc: Hà Nội, phía Nam: TP Hồ Chí Minh) để phát hiện những khó khăn vướng mắc, những chồng chéo về định giá đất, tư vấn giá đất của Thông tư số 36/2014 của Bộ TNMT với thẩm định giá tài sản theo quy định của Luật Giá để có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường xem xét sửa đổi Thông tư 36/2014. Hội sẽ có Công văn gửi các đơn vị nghiên cứu trước, các đơn vị sẽ gửi ý kiến về Hội tổng hợp làm tài liệu phục vụ cuộc tọa đàm để thực hiện mục tiêu trên.

            + Thứ tư: Thống nhất chủ trương xóa bỏ cạnh tranh không lành mạnh, trước hết là trong các đơn vị hội viên thuộc Hội. Từng địa bàn, từng khu vực khi thực hiện đấu thầu cung ứng dịch vụ TĐG hoặc tham gia để khách hàng lựa chọn đơn vị TĐG, các doanh nghiệp phải có liên hệ, phối hợp với nhau (thậm chí cả phân công nhau) tiến hành, không để xảy ra tình trạng hạ giá quá mức để giành dật khách hàng, thị trường. Đề nghị Cục quản lý giá – Bộ Tài chính phối hợp thúc đẩy việc này.

            Bộ cần sớm nghiên cứu về việc để doanh nghiệp và khách hàng tự thỏa thuận về giá dịch vụ TĐG. Vì thực tế cho thấy quy định này tuy phù hợp với cơ chế thị trường, nhưng trong điều kiện thị trường TĐG ở nước ta chưa có cạnh tranh hoàn hảo, luật pháp chưa hoàn chỉnh nên cơ chế tự thỏa thuận đương nhiên sẽ dẫn đến tùy tiện hạ giá để tranh cướp khách hàng không đảm bảo chất lượng dịch vụ TĐG.

            + Thứ năm: Đề nghị Bộ xem xét nên chuyển quyền cho phép doanh nghiệp TĐG được thẩm định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp từ Vụ Tài chính ngân hàng sang Cục Quản lý giá. Vì Cục Quản lý giá lâu nay có chức năng chủ trì, tham mưu, ký thừa lệnh Bộ ban hành Thông báo cho DN TĐG đủ điều kiện hoạt động, như vậy đã bao gồm cho phép DN TĐG được TĐG bất động sản, máy thiết bị và giá trị doanh nghiệp. Nếu để như hiện nay là không hợp lý, tạo ra nhiều giấy phép con, nhiều cửa, không phù hợp với cải cách hành chính.

            + Thứ sáu: Thống nhất chủ trường phát hành Tạp chí của Hội, Thường trực Hội sẽ làm việc cụ thể với “Ban Biên tập dự kiến” để làm các thủ tục cần thiết. Tinh thần là Tạp chí phải đảm bảo chất lượng, đúng tôn chỉ mục đích, tự trang trải (kinh phí, nơi làm việc, điều kiện làm việc…) và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật theo Đề án phát hành và Quy chế làm việc do Chủ tịch Hội phê duyệt.

            + Thứ bẩy: Thống nhất tiếp tục triển khai công tác phát triển hội viên; triển khai ngay việc có Công văn gửi các Bộ, Ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế giới thiệu các hội viên thuộc Hội đủ điều kiện TĐG; lập chuyên mục trên Website giới thiệu công khai: quyền, nghĩa vụ của các hội viên khi gia nhập Hội…

            + Thứ tám: Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước (đặc biệt là Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính) phát huy mạnh hơn nữa vai trò của quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ và phát triển nghề TĐG (các kiến nghị như báo cáo đã nêu và ý kiến thống nhất của các thành viên BCH nêu trên); nếu không nghề TĐG sẽ khó phát triển, thậm chí “mai một” và không tồn tại. Cơ quan quản lý Nhà nước phải thực sự là “bà đỡ” cho nghề, cho Hội phát triển, chính sự phát triển ấy sẽ trở thành “cánh tay nối dài” cho cơ quan quản lý Nhà nước, góp sức vào việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước.

            Bộ cũng sớm nghiên cứu sửa quy định “các đơn vị độc lập, chuyên thẩm định giá và các đơn vị có chức năng TĐG”. Quy định “các đơn vị có chức năng TĐG” đã cho ra đời hoạt động TĐG của các đơn vị kế toán, kiểm toán, ngân hàng… làm xuất hiện tình trạng phân tán trong hoạt động thẩm định giá, làm cho cơ quan quản lý Nhà nước khó có điều kiện nắm bắt hoạt động TĐG và không có điều kiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các công ty hoạt động không đảm bảo chất lượng TĐG.

            + Thứ chín: Thường trực Hội sẽ làm thông báo kết quả cuộc họp để gửi đến các thành viên của Hội và làm báo cáo kiến nghị lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét và xử lý.

            Toàn thể các thành viên BCH dự họp đã thống nhất nội dung thông báo này.

           

Nơi nhận:

-          Cục QLG-BTC

-          Thành viên BCH

-          Các đơn vị là hội viên (để thông báo đến hội viên cá nhân)

-          Đăng Website

-          Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

 

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

(Hội Thẩm định giá Việt Nam )


Tin liên quan