Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 10/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 178 /2019/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 10/2019 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ II- Nhiệm kỳ III của Hội

          Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 10/2019 như sau:

        1. Về Công tác tham mưu, góp ý kiến hoàn thiện hệ thống pháp luật về thẩm định giá:

         Tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá để kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

        2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá:

                2.1.Tiếp tục triển khai lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá tại TP. Hồ Chí Minh (đã khai giảng ngày 28/9/2010 sẽ kết thúc ngày 19/10/2019).

                * Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG tại TP. Hà Nội Khóa 99 (Khai giảng vào ngày 15/10/2019)

               * Chuẩn bị các điều kiện để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG tại TP. Hải phòng (Dự kiến khai giảng ngày 16/10/2019)

               2.2. Mở lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành TĐG tại Hà Nội (từ ngày 11/10 đến 13/10/2019).

        3. Công tác hợp tác quốc tế về thẩm định giá:

               3.1. Làm việc với Hiệp hội định giá bất động sản Nhật Bản về kế hoạch định giá đất tiêu chuẩn (thí điểm giai đoạn 2) tại Quận Ngô Quyền, Quận Lê Chân - - TP. Hải phòng; Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng - TP. Hồ Chí Minh.

               3.2. Giao nhiệm vụ tổ chức tập huấn cho VCHP, Saigonap triển khai định giá đất theo kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản

               3.3. Xúc tiến kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Hàn Quốc

               3.4. Tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu kinh nghiệm định giá đất tại Nhật Bản.

        4. Giải quyết các công việc thường xuyên.

        Trọng tâm là tổ chức giải bóng đá nam giao hữu Cup VVI lần thứ nhất năm 2019 để chào mừng lễ ra mắt Câu lạc bộ bóng đá của Hội và kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10; Công tác hội phí; Củng cố hoạt động của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài gòn.

          Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                           

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                  

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: