QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ bóng đá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:    158 /2019/QĐ-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

 

 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ bóng đá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

- Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

         - Theo đề nghị của các thành viên sáng lập và các nhà tài trợ gồm các Ông: Trần Thanh Hải; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Vũ Đức Thắng: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá và giám định Việt Nam (viết tắt là VVI) và theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.

             

QUYẾT ĐỊNH

 

         Điều 1: Thành lập Câu lạc bộ bóng đá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam (viết tắt là VVAFC).

          Điều 2: Ban lãnh đạo của VVAFC thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của VVAFC theo Quy chế do Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành gồm các Ông, Bà có tên sau:

          - Chủ tịch: Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Các Phó chủ tịch:

               + Bà Tô Thị Tươi, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.

               + Ông Trần Thanh Hải: Chủ tịch Hội đồng quản trị VVI; Phó Chủ tịch VVAFC kiêm Đội trưởng Đội bóng đá nam.

          - Ủy viên: Ông Vũ Đức Thắng: Tổng giám đốc VVI kiêm nhà tài trợ chính.

          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các Ông/Bà có tên quy định tại Điều 3 và các tổ chức cá nhân có liên quan trong Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

          Nơi nhận :

          - Như Điều 3

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )

Quy che hoat dong Cau lac bo Bong Da


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: