Hưởng ứng cuộc vận động: doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

                  -------***-------

Số:   156 /2019/CV-HTĐGVN

V/v: Hưởng ứng cuộc vận động “doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam

- Các hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

        Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Thư mời của Ban Kinh tế Trung ương mời các doanh nghiệp, doanh nhân “Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

          Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận thấy đây là một cơ hội rất tốt để các hội viên (doanh nghiệp, doanh nhân) thực hiện vai trò, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và đất nước trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế. Vì vậy, Hội đề nghị các hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc vận động này của Ban Kinh tế Trung ương.

          Hội gửi kèm theo Công văn này để các hội viên nghiên cứu:

          - Quyết định của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về việc ban hành thể lệ cuộc vận động “doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

          - Thư mời tham gia đóng góp ý kiến… và các phụ lục.
 
 

           

Nơi nhận:

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: