Tổ chức đoàn cán bộ của Hội đi công tác tại Nhật Bản

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

                  -------***-------

Số: 151 /2019/TB-HTĐGVN

V/v: Tổ chức đoàn cán bộ của Hội đi công tác tại Nhật Bản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

                      Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

       Trên cơ sở kế hoạch hợp tác giữa Hội Thẩm định giá Việt Nam và Hiệp Hội định giá Bất động sản Nhật Bản;

        Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội định giá Bất động sản Nhật Bản đã đồng ý mời một đoàn cán bộ của Hội Thẩm định giá Việt Nam (khoảng 10 người) sang thăm và làm việc tại Nhật Bản trong khoảng 1 tuần vào khoảng tháng 10/2019 (kể cả thời gian làm việc, tham quan…) để trao đổi những kinh nghiệm định giá bất động sản tại Nhật Bản.

        Căn cứ vào sự thỏa thuận đó, Hội sẽ tổ chức đoàn công tác của Hội để các hội viên của Hội đăng ký tham gia.

        Kinh phí đi công tác (bao gồm đi lại, ăn, ở…) của phía Việt Nam do các thành viên tham gia đoàn tự trang trải.

        Kinh phí làm việc, đi lại… tại Nhật Bản phía Hiệp Hội định giá Bất động sản Nhật Bản hỗ trợ.

        Tất cả các kế hoạch chi tiết (gồm thời gian đi, kế hoạch làm việc, tham quan, tài chính, hộ chiếu…) Hội sẽ thông báo cụ thể sau.

        Đề nghị các hội viên có nhu cầu đăng ký danh sách về Hội trước ngày 15/9/2019 để Hội tổng hợp xem xét và có quyết định cuối cùng.

           

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên BCH (qua Email)

- Đăng Website và các kênh thông tin khác

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: