Mời tham gia Hội nghị AVA lần thứ 22 tại Thái Lan

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

 

Số:   134 /2019/CV/HTĐGVN

 

V/v: Mời tham gia Hội nghị AVA lần thứ 22 tại Thái Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

Hà nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:  Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

 

      Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 149/QLG-CSTH ngày 7 tháng 8 năm 2019 của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về Hội nghị AVA lần thứ 22 được tổ chức từ ngày 20/10-22/10/2019 tại Pattaya, Thái Lan.

 

      Cục Quản lý giá có đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo cho Hội viên để Hội viên nào có điều kiện tham dự Hội nghị thì đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính để tổ chức một đoàn đại biểu của Việt Nam do Cục Quản lý giá phụ trách theo địa chỉ sau:

      Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

      Điện thoại: 04.2.2202828 (số máy lẻ 4200,4141) 0915452727;0915330486

      Fax: 04.2.2208105

      Email: nguyenthithanhhuong@mof.gov.vn

      (Đề nghị gửi bằng đường công văn và thư điện tử/fax)

      Thời hạn gửi: Trước ngày 5/9/2019

 

      Về thông tin chi tiết, kinh phí và Mẫu đăng ký tham dự đề nghị hội viên xem tài liệu gửi kèm (mọi chi phí liên quan đến tham dự Hội nghị do đơn vị và người đăng ký tham dự hội nghị tự chịu trách nhiệm chi trả và tự lo các thủ tục về đi lại, ăn ở).

 

      Hội Thẩm định giá Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên được biết để đăng ký tham dự!

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá

- Đăng Website

- Lưu VP TW Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )

Congress Invitation Letter

Congress Registration Form

Hotel Registration


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: