Khảo sát đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hải quan trong lĩnh vực hải quan năm 2019

Khảo sát đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hải quan trong lĩnh vực hải quan năm 2019
File đính kèm
Đề nghị các doanh nghiệp tham gia đánh giá  điền đầy đủ nội dung và gửi về mail: bancchdh@customs.gov.vn
Liên hệ: 024 9440833/8335 - Di động: 0904442329
Trân trọng cảm ơn

(Văn phòng Hội )

tong cuc hai quan