Thông báo hoãn lớp nghiệp vụ thẩm định giá tại Hải Phòng

Kính gửi Học viên lớp  đào tạo thẩm định giá tại Hải Phòng
 
Văn phòng Hội thông báo: Lớp  đào tạo thẩm định giá tại Hải Phòng - Lịch học dự kiến khai giảng vào ngày 8/6/2019, tại 284 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Hiện nay học viên đăng ký chưa đủ số lượng để tổ chức lớp, vì vậy Văn phòng Hội thông báo hoãn lớp nghiệp vụ thẩm định giá tại Hải Phòng khi nào đủ lớp Văn phòng Hội sẽ thông báo.
 
Cảm ơn !
 

(Văn phòng Hội )