THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 94

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 94
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS MTB GTDN TSVH
1 Lê Đình  Biển 1983 Thái Bình 5 5 5 8 6 6 6 Đạt 
2 Nguyễn Tuấn  Cường 1995 Bắc Ninh 9 8 8 7 6 8 7 Đạt 
3 Nguyễn Kim Ngọc  Diên     6 8 5 8 6 7 7 Đạt 
4 Phạm Thị  Điển 1986 Hà Nội 6 8 6 8 6 7 8 Đạt 
5 Trần Huy  Đoàn 1991 Nam Định 6 6 5 8 7 5 5 Đạt 
6 Vũ Huỳnh  Đức 1997 Hà Nội 7 6 8 7 6 8 6 Đạt 
7 Ngô Thượng  Dũng 1984 Thái Nguyên 9 8 8 7 7 8 5 Đạt 
8 Trần Hải  Dương 1994 Vĩnh Phúc 8 7 7 8 6 7 7 Đạt 
9 Cao Văn  1983 Hà Nội 7 7 8 8 6 8 6 Đạt 
10 Đỗ Huy  Hào     Hoãn thi  
11 Nguyễn Công  Hiếu 1975 Quảng Ninh 8 6 8 8 5 7 3 Không đạt 
12 Lê Thu  Hoàng 1979   6 5 5 5 6 5 7 Đạt 
13 Vương Thị Kim  Hồng 1979 Hà Nội 9 8 8 8 7 8 8 Đạt 
14 Lê Trung  Kiên 1984 Nghệ An 8 6 7 8 6 8 6 Đạt 
15 Lê Đình  Lan 1990 Thanh Hóa 8 8 8 8 6 7 7 Đạt 
16 Đinh Văn  Lợi 1982 Thái Bình 8 8 8 5 6 8 6 Đạt 
17 Mai Đình  Lực 1985 Thanh Hóa 8 8 8 8 6 8 7 Đạt 
18 Hoàng Văn Mạnh     8 8 8 8 7 8 7 Đạt 
19 Phạm Thị Tuyết  Minh 1996 Nam Định 8 6 7 8 6 7 6 Đạt 
20 Bùi Mạnh Nam 1995 Hà Nam 8 7 6 7 6 6 7 Đạt 
21 Trần Thanh  Nga 1990   8 6 7 7 6 7 7 Đạt 
22 Đào Thị  Nguyên 1989 Thanh Hóa 8 8 8 8 6 7 8 Đạt 
23 Nguyễn Việt  Phương 1982 Bắc Ninh 8 8 8 8 7 8 8 Đạt 
24 Nguyễn Văn  Phương 1983 Hưng Yên 7 7 8 8 6 8 8 Đạt 
25 Ngô Văn  Quân 1997 Hà Nội 8 6 7 9 6 7 7 Đạt 
26 Trần Văn  Quyết 1991 Hà Nội 8 8 5 8 6 7 6 Đạt 
27 Nguyễn Anh  Tài 1980 Hà Nội 8 8 8 8 6 8 7 Đạt 
28 Nguyễn Ngọc  Thạch 1991 Ninh Bình 6 8 5 7 6 7 8 Đạt 
29 An Đình  Thành     5 7 5 8 6 7 5 Đạt 
30 Lê Đức  Thịnh 1983 Hải Phòng 7 7 7 7 6 7 6 Đạt 
31 Nguyễn Thị  Thu     7 8 7 8 6 7 5 Đạt 
32 Phạm Thị  Thủy 1991 Hà Nội 6 7 5 8 6 7 5 Đạt 
33 Kiều Phạm Thu   Trang 1986 Nam Định 8 8 8 8 6 7 5 Đạt 
34 Trần Hà  Trung     6 8 8 8 6 7 6 Đạt 
35 Vũ Thành  Trung 1975 Nam Định 5 8 8 9 6 7 8 Đạt 
36 Vũ Tiến  Trường 1990 Hà Nội 8 9 8 8 7 7 2 Không đạt 
37 Phạm Anh      7 6 6 8 6 7 7 Đạt 
38 Nguyễn Văn  Vân 1990 Thanh Hóa 8 6 8 8 6 7 8 Đạt 
39 Hồ Văn  Vinh 1990 Hải Phòng 8 8 9 7 6 7 6 Đạt 
40 Triệu Văn  Vĩnh 1989 Vĩnh Phúc 7 7 7 7 6 8 7 Đạt 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI CÙNG KHÓA 94

TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG GTDN MTB BĐS TSVH
1 Hà Sĩ  Đạt 1992   8 6 6 8 6 8 7 Đạt
2 Vũ Tất  Ban 1994 Hải Dương 8 8 8 7 6 8 7 Đạt
3 Vũ Anh  Tuấn 1989 Hà Nội     6   7     Đạt
4 Nguyễn Hoàng  Nam 1993 Hà Nội 5 6 6 6 6 7 7 Đạt
5 Nguyễn Cảnh  Giáp 1994 Nghệ An             7 Đạt
6 Giang Trung  Kiên 1979 Hải Dương         6     Đạt
7 Võ Đại  Lâm 1986 Nghệ An         6     Đạt
8 Vũ Minh  Thụ 1992 Hà Nội     5         Đạt
9 Đào Thùy  Dương             6     Đạt
10 Phạm Công  Hoan 1990 Hưng Yên         6     Đạt
11 Nguyễn Mạnh  Hùng 1987 Hà Nội         6     Đạt
12 Phạm Diễm  Ngọc 1990 Hải Phòng 6 8 8 7 6 8 6 Đạt
 
 

(Văn phòng Hội )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: