Thông báo đóng hội phí năm 2018 ( lần 3)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***--------

Số:  126/TB - HTĐGVN

V/v: Thông báo đóng hội phí năm 2018 ( lần 3)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

                                                             Hà nội,ngày 6  tháng 7  năm 2018

 

 

  Kính gửi : ……………………………………………………………..

 

       Thực hiện Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thu hội phí hàng năm của các đơn vị thành viên thuộc Hội là thu hội phí ngay từ tháng đầu năm để phục vụ hoạt động của Hội.Tuy hiện nay đa số các hội viên đã thực hiện tốt chủ trương trên nhưng riêng đối với đơn vị, đến nay đã là tháng 7 năm 2018, Văn phòng Hội vẫn chưa nhận được hội phí của Hội viên nộp theo quy định.

         Để Hội có điều kiện thực hiện tốt các công việc trong thời gian tới; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị Lãnh đạo đơn vị, các hội viên là các cá nhân thuộc đơn vị quản lý quán triệt Quyết nghị của Ban Chấp hành chuyển gấp tiền hội phí năn 2018 về cho Văn phòng Hội theo mức:

         - Đơn vị thành viên là Công ty :10.000.000đ/1năm(Mười triệu đồng/1năm)

         - Đơn vị là các trung tâm : 5.000.000 ( Năm triệu đồng /1 năm)

         - Hội viên cá nhân : 300.000 (Ba trăm ngàn đồng /1 năm )

         Ban Chấp hành Hội đánh giá việc hoàn thành nghĩa vụ đóng hội phí kịp thời cho Hội cũng là thể hiện trách nhiệm, tinh thần xây dựng Hội; Là một trong những tiêu chí để Hội xét thi đua khen thưởng hàng năm cho Hội viên.

 

         Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Văn phòng Hội theo địa chỉ:

        P101 tòa nhà Dự án -Số 4 ngõ I Hàng Chuối - Hai Bà Trưng-Hà Nội

         Tiền đóng hội phí của đơn vị xin gửi về:

                        Đơn vị thụ hưởng: Hội Thẩm định giá Việt Nam

                        Số tài khoản: 21110000536432 .

         Tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

(Sau khi nhận được hội phí của các đơn vị thành viên Văn phòng Hội sẽ gửi lại phiếu thu để quyết toán.)

          Hội Thẩm định giá Việt Nam  mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các hội viên tập thể và hội viên cá nhân  ./.

         Trân trọng cảm ơn !

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP Hội

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 
 

                   Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: