Ghi nhận sự hỗ trợ của Hội viên góp phần thành công Đại hội III nhiệm kỳ (2018 – 2022)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

------***--------

Số: 109 / CV- HTĐGVN

     V/v: Ghi nhận sự hỗ trợ của Hội viên góp phần thành công Đại hội III  nhiệm kỳ (2018 – 2022)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

                                                                                 Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2018

 

 

 

Kính gửi : Các đơn vị Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

         Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam; ngày 26/5/2018, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức thành công Đại Hội III nhiệm kỳ (2018 – 2022).

         Để góp phần vào thành công của Đại hội, nhiều hội viên là đơn vị tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực cả về vật chất và tinh thần phục vụ Đại hội;đặc biệt nhiều đơn vị đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành về việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí, tài trợ kinh phí để Ban Chấp hành tổ chức một Đại hội trang trọng đầy ý nghĩa.

         Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam ghi nhận và đặc biệt biểu dương các hội viên (theo danh sách kèm theo) đã có những đóng góp đó, không chỉ góp phần vào sự thành công của Đại hội mà còn góp sức cùng toàn Hội phấn đấu tiếp tục đưa Hội Thẩm định giá Việt Nam phát triển trong thời gian tới.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Thành viên BCH để biết

- Lưu VP Hội

- Đăng trên Website

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 Nguyễn Tiến Thỏa

 

 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN HỘI VIÊN HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
ĐÓNG GÓP KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III
( Kèm theo công văn số 109/CV - HTĐGVN ngày 7/6/2018)
 
STT DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐÓNG GÓP, TÀI TRỢ
KINH PHÍ CHO ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III
MỨC ĐÓNG GÓP
THEO QUYẾT NGHỊ 
CỦA BCH : 10.000.000/1 đơn vị
TÀI TRỢ NGOÀI
MỨC ĐÓNG GÓP 
TỔNG SỐ
  I. HỘI VIÊN TẬP THỂ : 1 2 3 = 1 + 2
1 Công ty CP Tài chính VIICY Việt Nam 10,000,000 15,000,000 25,000,000
2 Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ 10,000,000 10,000,000 20,000,000
3 Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng 10,000,000 10,000,000 20,000,000
4 Công ty CP Thẩm định giá & TV Đầu tư Xây dựng Thế Hệ Mới 10,000,000 10,000,000 20,000,000
5 Cty CP Tư vấn TĐG VCHP 10,000,000 10,000,000 20,000,000
6 Cty CP Tư vấn và TĐG Đông Nam 10,000,000 10,000,000 20,000,000
7 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 10,000,000 10,000,000 20,000,000
8 Cty TNHH Kiểm toán và TĐG VN (AVA) 10,000,000 5,000,000 15,000,000
9 Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản - DATC 10,000,000 5,000,000 15,000,000
10 Công ty CP Thông tin và định giá Việt Nam 10,000,000 5,000,000 15,000,000
11 Cty CP TĐG Quảng Ninh 10,000,000 2,000,000 12,000,000
12 Cty CP Giám định và TĐG Thăng Long 10,000,000   10,000,000
13 Cty TNHH TĐG Chuẩn Việt  10,000,000   10,000,000
14 Cty CP TĐG EXIM  10,000,000   10,000,000
15 Cty CP TĐG Đồng Nai 10,000,000   10,000,000
16 Công ty CP Thẩm định giá & Giám định Việt Nam 10,000,000   10,000,000
17 Công ty CP Thẩm định - Giám định Cửu Long  10,000,000   10,000,000
18 Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung 10,000,000   10,000,000
19 Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam  10,000,000   10,000,000
20 Công ty CP Thẩm định giá và Dịch Vụ Tài chính Sài Gòn 10,000,000   10,000,000
21 Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội 10,000,000   10,000,000
22 Cty CP Giám định thẩm định Sài Gòn 10,000,000   10,000,000
23 Cty TNHH Thẩm định giá VNG 10,000,000   10,000,000
24 Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân 10,000,000   10,000,000
25 Công ty TNHH TĐG Tây Nam 5,000,000   5,000,000
26 Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh 5,000,000   5,000,000
27 Trường Đại học Tài chính Marketing  5,000,000   5,000,000
28 Trung tâm thông tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long  5,000,000   5,000,000
29 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) 2,000,000   2,000,000
  II. HỘI VIÊN CÁ NHÂN       
30 Ô Nguyễn Ngọc Vinh - GV Trường ĐH kinh tế TPHCM 5,000,000   5,000,000
  DANH SÁCH CƠ QUAN , TỔ CHỨC TÀI TRỢ KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III
 1. Cục Quản lý giá Bộ Tài chính : 10.000.000 đ
 
 HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: