Mời tham gia Hội nghị AVA lần thứ 21 tại Indonesia

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

 

Số 114: CV/HTĐGVN

 

V/v: Mời tham gia Hội nghị AVA lần thứ 21 tại Indonesia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:  Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

 

      Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 142/QLG-CSTH ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về Hội nghị AVA lần thứ 21được tổ chức từ ngày 24/9-26/9/2018 tại Yogyakarta, Indonesia.

 

      Cục Quản lý giá có đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo cho Hội viên để Hội viên nào có điều kiện tham dự Hội nghị thì đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính để tổ chức một đoàn đại biểu của Việt Nam do Cục Quản lý giá phụ trách theo địa chỉ sau:

      Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

      Điện thoại: 04.2.2202828 (số máy lẻ 4200,4141) 0915452727;0915330486

      Fax: 04.2.2208105

      Email: nguyenthithanhhuong@mof.gov.vn

      (Đề nghị gửi bằng đường công văn và thư điện tử/fax)

      Thời hạn gửi: Trước ngày 15/7/2018

 

      Về thông tin chi tiết, kinh phí và Mẫu đăng ký tham dự đề nghị hội viên xem tài liệu gửi kèm (mọi chi phí liên quan đến tham dự Hội nghị do đơn vị và người đăng ký tham dự hội nghị tự chịu trách nhiệm chi trả và tự lo các thủ tục về đi lại, ăn ở).

 

      Hội Thẩm định giá Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên được biết để đăng ký tham dự!

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá

- Đăng Website

- Lưu VP TW Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 
 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tổng số truy cập: