Nguyên lý căn bản thẩm định giá (TP HCM)

Tác Giả: Ts.Nguyễn Quỳnh Hoa

Số Trang: 200

Nhà Xuất Bản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số Trang: 200

Số Lần Xem:

Số Lần Download:

Nội Dung Tóm Tắt:Nguyên lý căn bản thẩm định giá - Ts.Nguyễn Quỳnh Hoa