Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

Tác Giả: Ts Nguyễn Thanh Nhã

Số Trang: 300

Nhà Xuất Bản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số Trang: 300

Số Lần Xem:

Số Lần Download:

Nội Dung Tóm Tắt:Nguyên lý hình thành giá cả thị trường - Ts Nguyễn Thanh Nhã


Download: Nguyen ly hinh thanh GCTT