Nội dung cơ bản của Pháp luật về thẩm định giá đất

Tác Giả: Dương Lan Anh

Số Trang: 34

Nhà Xuất Bản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số Trang: 34

Số Lần Xem:

Số Lần Download:

Nội Dung Tóm Tắt:Nội dung cơ bản của Pháp luật về thẩm định giá đất


Download: (Duong Lan Anh)Quy dinh ve dinh gia dat